Najjednoduchšie je kontaktovať nás na tel.č. +421 948 264 000 a dohodnúť si osobné stretnutie, prípadne nám napíšte mail cez náš kontaktný formulár.

Približný cenový odhad za jednotlivé druhy projektov nájdete v našom cenníku. Pre presnú cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

  1. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo telefonicky na tel. čísle +421 948 264 000. Dohodneme si nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom si prejdeme vaše požiadavky
  2. Následne vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Po schválení cenovej ponuky začneme na projekte pracovať
  3. Po vypracovaní návrhu nasleduje pripomienkovanie návrhu z vašej strany a jeho úpravy
  4. Odovzdanie projektu v papierovej a elektronickej forme vo formáte .pdf

Doba návrhu závisí od veľkosti a rozsahu zadania. Vypracovanie interiérovej štúdie bytu v rozlohe napr. 80m2 (od vizualizácií až po kompletnú dokumentáciu) trvá cca 3-4 mesiace.

Projekt rodinného domu pozostáva z architektonickej štúdie a projektu pre stavebné povolenie. 
Doba dodania kompletného projektu trvá priemerne 4-6 mesiacov.

Pri prvom stretnutí sa oboznamujeme s vašimi predstavami a zisťujeme vaše konkrétne požiadavky. V interiérových návrhoch si priblížime, aké estetické a funkčné požiadavky má interiér spĺňať, vaše konkrétne predstavy o štýle, farebnosti, preferovaných materiáloch. 

Materiály na urýchlenie procesu, ktoré si môžete priniesť na úvodné stretnutie:

  • vyžiadaná územnoplánovacia informácia a geometrické zameranie danej lokality
  • výkresová dokumentácia priestoru.

Áno, vieme vám odporučiť stavebný inžiniering a taktiež stavebný dozor.

V takýchto prípadoch je cenová ponuka vypracovaná individuálne v závislosti od riešenej plochy a náročnosti zadania.