INTERIÉR

Pre interiérový dizajn ponúkame tri rôzne balíky služieb. Ceny sú orientačné, cena projektu môže byť upravená v závislosti od náročnosti zadania, prípadne veľkosti riešenej plochy. 

Pre návrhy do 15m2, alebo priestory náročné na zariadenie (napr. kúpeľňa) cenu kalkulujeme individuálne.

house-icon-3--green

ZÁKLADNÝ BALÍČEK

od 14€/m2

house-icon-2-green

ŠTANDARDNÝ BALÍČEK

od 25€/m2

house-icon-1-green

KOMPLEXNÝ BALÍČEK

od 35€/m2

ARCHITEKTÚRA

Po vstupnej konzultácii a zahájení spolupráce oboznámime klienta s postupom vyhotovovania projektu a predovšetkým s podrobnosťami a dokumentami, ktoré bude od neho požadovať Stavebný úrad, a taktiež s komplikáciami, ktoré môžu nastať.

Projektom však naša činnosť nekončí. Počas realizácie dochádza naďalej ku komunikácii medzi investorom, realizátorom stavby a nami, kedy sa upresňujú nejasnosti, prípadné dodatočne drobné zmeny vyžiadané investorom; typy a odtiene jednotlivých povrchových úprav podľa požiadaviek investora.

Vieme poskytnúť stavebný inžiniering (v cene od 1000€) a tým ušetriť čas klienta strávený na úradoch.

house.icon-3-green

INVESTIČNÝ ZÁMER, HMOTOVÁ ŠTÚDIA

OD 1€/M2

house-icon-4-green

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA RD

OD 2000€

house-icon-5-green

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE KOMBINOVANÝ PROJEKT (PSP)

OD 5500€