• Ako architektonicko-projekčná firma ponúkame architektonické služby a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo. Naše projekty riešime teda v jednotlivých úrovniach: od INVESTIČNÉHO ZÁMERU cez ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (PSP) až po REALIZAČNÝ PROJEKT (RP).


    Pred zahájením prvého stupňa (investičného zámeru), oboznamujeme klienta s postupom vyhotovovania projektu a predovšetkým s podrobnosťami a dokumentmi, ktoré bude od neho vyžadovať Stavebný úrad.... a taktiež s komplikáciami, ktoré môžu nastať.

    Realizačným projektom však naša činnosť nekončí. Počas realizácie dochádza naďalej ku komunikácii medzi investorom, realizátorom stavby a nami, kedy sa upresňujú nejasnosti, prípadné dodatočne drobné zmeny vyžiadané investorom; typy a odtiene jednotlivých povrchových úprav podľa požiadaviek investora. Taktiež na žiadosť investora, navrhneme aj celý interiér.

    V prípade požiadavky zhotovujeme samostatné vizualizácie na základe projektu, prípadne po našom zameraní existujúceho objektu. Po vyhotovení modelu budovy je možné pri konzultácii navrhnúť vonkajšie povrchové úpravy ako farba a členenie fasády, zámočnícke prvky, klampiarske prvky....

    Zaoberáme sa aj samotným stavebným inžinieringom a tým ušetríme čas klienta strávený na úradoch.

projekcia-obrazok