PS:arch je mladá architektonicko- projekčná kancelária, ktorá vznikla v roku 2005 v Žiline. Venujeme sa tvorbe architektúry v komplexnom merítku: od architektonických návrhov cez projekciu, až po realizáciu. Vo veľkej miere sa venujeme tvorbe interiérov, exteriérov, ako aj grafickému dizajnu.


Základnou filozofiou nášho tímu je osobitý prístup k jednotlivým projektom, individualita a projekty šité na mieru. Kreatívne riešenie návrhov odráža súčasné tendencie v architektúre na domácej i zahraničnej scéne s ohľadom na modernosť, nie módnosť.

náš tím

Ing. Jaroslav Pilarčík (*1981)

hlavný projektant

Ing. Michal Smuda (*1980)

projektant

Ing. arch. Mária Masaryková (*1990)

architekt

Ing. Matúš Polák (*1989)

projektant

Ing. arch. Barbora Drblíková (*1990)

architekt

ex. Ing. arch. Lucia Streďanská (*1985)

architekt