Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom potrebuje ročne na vykurovanie na meter štvorcový úžitkovej plochy okolo 30 až 50 kWh energie. Pre jednoduhšie porovnanie- dobre postavený moderný bežný dom má spotrebu dvoj- až trojnásobnú. Tento typ domu sa stáva bežným štandardom, dá sa postaviť za cenu bežného domu a to s použitím klasických technológií. Dôraz sa tu kladie najmä na využitie slnečnej energie (získavanie pasívnych solárnych ziskov), a teda vhodnú orientáciu a veľkosť otvorov, ďalej na vysokokvalitnú tepelnú izoláciu plášťa a kvalitné otvory (trojsklá). V neposlednom rade, podstatný je samotný koncept návrhu takéhoto domu.

Nie každý si uvedomuje ako sa stavebníctvo vo veľkej miere podiela na tvorbe CO2, a tým pádom prispieva ku globálnemu oteplovaniu. PS:arch navrhuje projekty priateľské ku človeku a prírode. Snahou projektov je využívať potenciál danej lokality, využívať miestne zdroje, ako i rešpektovať dané prostredie a zachovať genius loci. Takmer všetky naše projekty sú riešené v štandarde energeticky úsporného domu, čoraz viac projektov v štandarde nízkoenergetickom. Tak človek vytvára plnohodnotnejšie prostredie pre svoj život, ako aj ušetrí eurká :)

nízkoenergetický dom 1nízkoenergetický dom 2nízkoenergetický dom 3