rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

OS Terchova

súkromný investor

Terchová

2011

štúdia


  • OS Terchová je súbor 19 rekreačných chát v lokalite Terchová s výhľadom na Malý a Veľký Rosutec. Koncept reaguje na tradičnú výstavbu v tejto oblasti, snaží sa o prirodzené rozmiestnenie objektov, kopíruje vrstevnice. Štíty chát sa tak rôzne natáčajú, tvoria prirodzený urbanistický celok. Taktiež veľkorysosť parcelásie pozemkov pôsobí nestiesnene- veľkorysé rozmiestnenie ponúka dostatok súkromia V strede súboru je vytvorené akoby malé centrum súboru s reštauráciou a pohostinstvom, taktiež detské ihriská a drobné parkové úpravy s možnosťou opekania.