rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Vila Rak

súkromný investor

Rudina

máj 2011

v realizácii


  • Novostavba rodinného domu sa nachádza v obci Rudina, okres Kysucké nové Mesto. Parcela je v miernom svahu s juhovýchodnou orientáciou, s atraktívnym výhľadom. Hmotovo- kompozičné riešenie reaguje práve na svažitosť terénu, využíva danosti prostredia. Objem je rozdelený na dva ako hmotovo-kompozičné, tak i funkčné celky- navzájom kolmé kvádre v dvoch výškových úrovniach. Hmota sa otvára južným- juhovýchodným smerom na krásny výhľad a záhradu. Dôležitým kompozičným prvkom je zalomenie hmoty objektu, ktoré sa zopakuje i v zalomení presklennej steny v obývacej miestnosti, a tým vytvára inú formu vnímania interiéru a exteriéru. Horný hranol obsahuje parkovanie, technické zázemie a dennú časť, ktorá zahŕňa zádverie, hygienu, práčovňu, a obytný otvorený veľkopriestor, ktorý svojím presklením veľkoryso prepája interiér s exteriérom. Spodný hranol slúži ako nočná časť, v ktorej je spálňa rodičov, 2 detské izby, hygieny a príslušenstvo. Pod garážou je umiestnená posilňovňa prístupná z chodby v nočnej časti. Dom slúži na komfortné bývanie 4 člennej rodiny.