rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Vila na kopci

súkromný investor

IBV Hranice- Budatín, Žilina

jar 2014

architektonická štúdia


  • Kompozícia hmôt rodinného domu vychádza y 15% sklonu parcely- vytvára kompozíciu troch kvádrov- troch podlaží. Kompozičným princípom je vzájomné ustupovanie hmôt, kedy vznikajú terasy a konzoly. Objekt tak pôsobí nižší. Ako kontrast kubistickej kompozície sa interiérom vinie organické špirálové schodisko, ktoré tvorí akcent priestoru. Dominantným prvkom sú veľké okenné otvory s posuvným presklením, ktoré prepájajú interiér s exteriérom, dávajú tak investorovi pocit vzdušnosti.