rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Vila 2

súkromný investor

Bytča

10/ 2012

štúdia


  • Novostavba rodinného domu sa nachádza v meste Bytča. Návrh na parcelách na konci mesta objekty dvoch rodinných domov, ktorých parcely návzajom susedia. Investori majú rozdielne dispozično- prevádzkové požiadavky, Tvaroslovím, výtvarno- kompozičným prevedením by však mali objekty napovedať, že sa jedná a sesterské domy, ktoré sú si podobné, nie sú však rovnaké.