rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad
ned

Terasový dom

súkromný investor

Rudina

2010

v realizácii


  • Zadanie investora bolo postaviť rodinný dom v pomerne strmom svahu v obci Rudina pri Žiline. Išlo o mladú rodinu, dom mal byť s plochými strechami. Koncept vychádza z formovania celej hmoty na základe strmosti terénu. Objekt kopíruje terén, využíva danosti prostredia. Tým vzniká terasový dom, ktorého hmota neruší od príjazdovej cesty, a taktiež nepôsobí mohutne zo spodku pozemku. Objekt tvoria veľké presklenné plochy, na dosiahnutie intimity sa využili zasúvacie paravány. Výrazný prvok tvorí schodisko, ktoré sa ťahá pozdĺž domu exteriérom.