rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Rodinný dom "Prienik"

súkromný investor

Kotrčiná Lúčka

jún 2011

v realizácii


  • Navrhovaný rodinný dom sa nachádza v extraviláne obce Kotrčiná Lúčka na jej južnom svahu. Svažitosť terénu poskytuje nádherný výhľad na okolité kopce, ako i na samotnú obec. Vstup na pozemok je po kamennej ceste z východnej strany, kade sa dostávame na hornú časť terénu. Práve tu je vsadený objekt, ktorého tvar rešpektuje vrstevnice, a teda leží pozdĺžne. Hmota rodinného domu sa prispôsobuje terénu, kopíruje vrstevnice, má pozdĺžny tvar. Skladá sa z dvoch celkov, ktoré sa navzájom prelínajú: kváder s asymetrickou sedlovou strechou ako odkaz na tradičný typ výstavby a čistý kváder, ktorý reprezentuje moderné línie. Sklon sedlovej strechy kopíruje sklon svahu, nepôsobí preto rušivo, prispôsobuje sa terénu. Dispozícia domu je riešená pomerne úsporne, neplytvá sa priestormi. Už samotný hmotový tvar objektu naznačuje zónovanie domu na zónu dennú a nočnú.