rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad
ned

Rodinný dom

súkromný investor

Obytný súbor Hranice- Budatín - Žilina

december 2013

architektonická štúdia


  • Základná požiadavka investora bolo vytvoriť dizpozíciu tak, aby bol obytný priestor na jednej úrovni, zároveň však vytvoriť dostatok skladových priestorov a dvoj-garáž. Objekt je vsadený do svahu, vytvára tak dve podlažia- 1.PP polozapustené v teréne so vstupnými priestormi, dvoj- garážou a zázemím domu, a 2.NP. kde sa nachádza denná časť veľkoryso prepojená s juho- západnou terasou a 3 izby s hygienou. Prestrešenie terasy je riešené pomocou oceľovej pergoly. Objekt má jednoduchý tvar, 1.PP. má zo severu zošikmené steny, ktoré celú hmotu zo severu zľahčujú, a taktiež riešia polohu schodiska vedúceho na 1.NP. Objekt tak pôsobí dynamicky. Lokalita objektu v mestskej časti Budatín, ktorá však ma stále ráz obce, využíva tvaroslovie archetypu domu, zároveň však pracuje s asymetrickou sedlovou strechou, šikminami a väčšími preskleniami, ktoré sú blízke mestkému prostrediu.