rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Dvojúrovňový dom

súkromný investor

Kotrčiná Lúčka

2014

štúdia


  • Parcela má svažitý terén, ktorý sa zvažuje juho - západným smerom. Rodinný dom je na pozemku situovaný tak, aby ponúkol čo najotvorenejší výhľad a svojou vhodnou orientáciou získaval pasívnu solárnu energiu- a to smerom západným a južným. Umiestnenie objektu tiež reaguje na jestvujúcu zástavbu, resp. budúcu zástavbu- umiestnenie v smere vrstevníc poskytuje klientom požadované súkromie. Hmota objektu sa ukladá pozdĺžne v smere vrstevníc. Prispôsobuje sa terénu- preto je objekt o pol podlažia zdvihnutý, vďaka čomu vznikajú 2 terasy: jedna "vyhliadková" z denného priestoru, ktorá poskytuje veľkorysý výhľad a druhá v náväznosti na nočnú časť, ktorá svojím zapustením pôsobí intímnejšie a poskytuje väčšie súkromie. Tektonicky vznikajú dva celky- vstupné priestory/ zázemie a denná + nočná časť. Výtvarným, ako aj funkčným prvkom sú vertikálne rebrá, ktoré presahy objektu podopierajú, pôsobia tiež ako slnolam.