rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad
ned

Dvojdomy

súkromný investor

Rudina

február 2013

Dokumentácia na územné rozhodnutie


  • Podľa požiadaviek investora sa uvažuje v celej obytnej štvrti s využitím územia výlučne pre nízko podlažnú výstavbu menších rozmerov, tak aby boli objekty cenovo dostupné aj pre mladé rodiny. Požiadavka investora je aj vybudovanie prenajímateľných parkovacích miest. Základná urbanistická koncepcia bola, okrem požiadavky na zástavbu, ovplyvnená najmä terénnymi danosťami vo vzťahu k vymedzeným hraniciam pozemku. Základnou koncepciou bolo vytvorenie dvojdomov tak, aby každá obytná jednotka mala svoje súkromie s dostatočne veľkým dvorom na parcele. Základnými kompozičnými prvkami zástavby sú 3 dvoj- podlažné rodinné dvojdomy, kedy základným tvarom bytovej jednotky je kocka. Tie sú na základe svažitosti terénu smerom severovýchodným od seba navzájom odskočené, celá zóna tak pôsobí dynamickejšie. Základnú koncepciu navrhovaných dvojdomov tvorí kocka, pričom každá kocka obsahuje jednú bytovú jednotku. Uplatnený je tu minimalistický výraz, kde prevláda kompozícia využívajúca práve tvar štvorca (rozmer okien a pod.). Každý byt je tvorený 1.NP. podlažím, ktoré slúži ako denná zóna s plynulým výstupom na terasu orientovanú do najtichšej časti pozemku. 2.NP. tvorí nočná časť s 3 izbami a hygienou.