rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Rekonštrukcia Penziónu Havrania

súkromný investor

Zázrivá

nov/2014

štúdia


  • V návrhu spracúvavame požiadavku investora zväčšiť ubytovacie, reštauračné kapacity a možnosť vytvorenia spoločenskej sály v penzióne Havrania v obci Zázrivá. Zámer obsahuje dve varianty riešenia: VARIANTU A a VARIANTU B. Varianty sa líšia v množstve zvýšených kapacít, ako aj v ekonomickej či stavebnej náročnosti riešenia. Varianta A rieši v prevažnej miere zväčšenie kapacity stoličiek, ktorú sme dosiahli prístavbou sály vo východnej časti objektu. Jedná sa o jednopodlažnú prístavbu s pultovou strechou a veľkoplošnými preskleniami, ktoré sa v prípade potreby môžu otvárať. Tak je možnosť v maximálnej miere prepojiť exteriér s interiérom. Varianta B rieší rozsiahlejšie stavebné zásahy, kedy vzniká okrem zvýšenia kapacity stoličiek aj zväčšenie spiacej časti. Jedná sa o ekonomicky a konštrukčne náročnejšie riešenie.