rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Nadstavba a úpravy MŠ Trnavská

mesto Žilina

Žilina

máj 2016

PSP


  • Obsahom štúdie sú stavebné úpravy existujúcich priestorov základnej školy na sídlisku Hájik v Žiline, za účelom vytvorenia dvoch nových tried materskej škôlky a úpravy existujúceho detského ihriska.