rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Sídlo realitnej kancelárie s bytom

súkromný investor

ul. Jána Milca, Žilina

8/ 2013

podnikateľský zámer


  • Hmotovo-kompozičná štúdia rieši požiadavku stavebníka vybudovať sídlo malej realitnej kancelárie v centre mesta. Koncept reaguje na plošné nároky, najmä na možnosť parkovania 8 automobilov. Komunikačná nika-exteriérové schodisko- tu tak vytvára dominantý prvok celej hmoty- základého tvaru kvádra.